Život je jinde

by Milan Kundera

Blurb

Život je jinde je druhý román Milana Kunderu z roku 1969. Je písaný po česky a hovorí o osudoch naivného básnika Jaromila pred a po druhej svetovej vojne.
Prvýkrát bol vydaný vo francúzskom preklade v roku 1973, v češtine ho vydalo až exilové nakladateľstvo Sixty-Eight Publishers v Toronte v roku 1979.

First Published

1969

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment