1984

Dystopia, Novel, Utopian and dystopian fiction by George Orwell

Blurb

1984 je významný antiutopický román anglického spisovateľa George Orwella z roku 1949. Opisuje svet, v ktorom vládne absolútna totalita a podporuje ju permanentná vojna. Akýkoľvek priestupok proti kolektívnemu mysleniu Strany je kruto potrestaný, ľudská individualita sa stáva zločinom. Z tohto diela pochádza známy výrok „Veľký brat ťa sleduje!“.

First Published

1949

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment