Blurb

Búrka je považovaná za poslednú hru anglického alžbetínskeho dramatika Williama Shakespearea. Prvé známe predstavenie Búrky sa konalo 1. novembra 1611 v Londýne vo Whitehall Palace. Neskôr bola hra inscenovaná aj divadlách Globe a Blackfriars.
Búrka sa často zaraďuje k Shakespearovým neskorým romanciam. Shakespeare sa v nich zaoberá obnovením rodinných vzťahov, často v mýtickom prostredí.
Taktiež je to jedna z dvoch Shakespearových hier, ktorá dodržuje tri jednoty klasickej drámy – jednotu času, miesta a deja. Tou druhou je Komédia omylov. Jednota miesta je dosiahnutá tým, že dej hry sa odohráva na vzdialenom ostrove a jednota času je dosiahnutá tak, že celý príbeh sa odohráva v priebehu niekoľkých hodín. Jednota deja však už nie je prísne dodržiavaná.

First Published

1623

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment