Epos o Gilgamešovi

Poetry by Wolfram Frhr. von Soden

Blurb

Epos o Gilgamešovi je jednou z najstarších epických básnických skladieb na svete. Prvýkrát v modernej dobe sme sa s ním zoznámili z asýrskych hlinených tabuliek nájdených v meste Ninive. Tieto tabuľky pochádzali z polovice 7. storočia pred Kr. Neskôr sa našli staršie zlomky eposu z obdobia Babylonskej ríše z 18.-12. storočia pred Kr. aj staršie sumerské predlohy z 20. storočia pred Kr.
Pôvodne text pozostával z asi 3600-3800 veršov a bol určený na prednášanie za sprievodu lýry a bubnov. Mnohé výjavy z tohto eposu sa zachovali v podobe sôch a reliéfov zobrazujúcich hrdinské činy kráľa Gilgameša. Časti eposu sú dôležité aj v chetitčine, ugaritčine, churritčine a elamčine.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment