Blurb

Faust je dráma od Johanna Wolfganga Goetheho.
Môžeme rozlíšiť niekoľko štádií vzniku tejto drámy: tzv. Faust v prvotnej podobe, teda scény, ktoré mal Goethe napísané okolo r. 1775 Prafaust, Faust I bol vydaný v roku 1808 a Faust II, ktorý vyšiel až po Goetheho smrti.
Goethe dokončil druhú časť tohto veľdiela rok pred smrťou v roku 1831. Povesť o Faustovi, ktorý zapredal svoju dušu diablovi, je oveľa staršia.

First Published

1808

Member Reviews Write your own review

miltonsguiguer

Miltonsguiguer

One of my 10 best book list

0 Responses posted in January
Log in to comment