Iliada

Novel, Poetry by Homér

Blurb

Iliada alebo Ilias alebo Ílias je prvá z dvoch veľkých epických básni, ktorých autorstvo sa pripisuje Homérovi. Homérovym druhým veľkým eposom je Odysea.
Predpokladá sa, že Iliada bola napísaná niekedy v rozpätí rokov 800 – 750 pred Kr. Obsahuje 15 696 hexametrových veršov a dejovo sa dotýka posledných 51 dní desaťročnej vojny s retrospektívami, z ktorých sa dozvedáme o celkovom priebehu bojov.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment