In Search of Lost Time, Volume V: The Captive & The Fugitive

Novel, Autobiographical novel by Marcel Proust

Blurb

Hľadanie strateného času je román Marcela Prousta, jeho najznámejšie dielo.
Je to moderný psychologický román, uvádza čitateľa do prostredia vyššej spoločnosti- od prelomu 19. a 20. storočia po 1. svetovú vojnu. Autor novým spôsobom oživil vnútorný život hrdinu - pána Swanna - prostredníctvom oživovania spomienok, vyvolávaných aj náhodnými podnetmi. Autor dokazuje, že minulosť, zdanlivo zabudnutá a prekrytá novými zážitkami, v nás trvá a ovplyvňuje povahu človeka.
Román je rozdelený na sedem častí:
Svet Swannovcov
V tieni kvitnúcich dievčat
Svet Guermanovcov
Sodoma a Gomora
Uväznená
Zmiznutá Albertína
Čas nájdený

First Published

1913

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment