Kupec benátsky

by William Shakespeare

Blurb

Kupec benátsky je Tragikomédia anglického renesančného dramatika Williama Shakespeara, ktorú napísal v rozmedzí rokov 1596 a 1598.
Mladý Lord Besanio chce požiadať o ruku krásnu Portio. Ale momentálne nedisponuje majetkom. Preto príde poprosiť o pomoc svojho zámožného priateľa Antonia, aby mu požičal 3000 dukátov. Ten ale bohužiaľ nedisponuje peniazmi. Všetko jeho imanie je v lodiach, ktoré sú na cestách. Ale prisľúbi svojmu dobrému priateľovi Besaniovi že bude ručiť za jeho pôžičku. Besanio zájde za židovským lichvárom Shylokom. Ten si je vedomý, že Antonio je dobrý ručiteľ. Ale aj ručenie takého zámožného muža, akým je Antonio, môže byť vrtkavé. Shylokovi sa zapáči ich dohoda. Požičia Besaniovi 3000 dukátov a ak mu ich nevráti Antonio do troch mesiacov, môže si zobrať libru bezcenného mäsa z tela Antonia, za ktoré na trhu nedostane ani dukát. Z pohľadu kupca Shyloka je ľudské mäso bezcenné, nemajúce žiadnu hodnotu. Antonio súhlasí s dohodou a u notára podpíšu dlžobný úpis. Znie na 3000 dukátov na tri mesiace bez úroku. V prípade nezaplatenia úpisu do troch mesiacov bude Židovi Shylokovi patriť libra mäsa z Antonia.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment