Blurb

Kvety zla je básnická zbierka Charlesa Baudelaira, prvýkrát vydaná v roku 1857.
„Slávni básnici si už oddávna rozdelili najkvetnatejšie kraje básnického domínia. Nuž, videlo sa mi zábavné – a to tým viac, že úloha bola ťažšia – vyťažiť krásu zo zla.“ Tento výrok patrí Charlesovi Baudelairovi po vydaní jeho básnickej zbierky Kvety zla.

First Published

1857

Member Reviews Write your own review

jean.carlo.grandas.franco

Jean.carlo.grandas.franco

It was a very nice reading, but i'm not fond of poetry and that's the only reason why i'm not rating it better.

0 Responses posted in August
Log in to comment