Rozhovory a výroky

by Konfucius

Blurb

Rozhovory a výroky je kniha rozhovorov s Konfuciom. Ich dnešná podoba bola zostavená v 2. storočí po Kr. z viacerých prameňov. Dielo malo zásadný a dlhotrvajúci vplyv na formovanie čínskeho myslenia a svetonázoru počas nasledujúcich storočí.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment