Smrť obchodného cestujúceho

by Arthur Miller

Blurb

Smrť obchodného cestujúceho je psychologická dráma v dvoch dejstvách od amerického spisovateľa Arthura Millera, ktorá kriticky hodnotí konzumnú spoločnosť. Hlavný hrdina žije svoj falošný americký sen a myslí si, že je rovnako úspešný ako za mlada.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment