Blurb

Zámok je nedokončený najrozsiahlejší román Franza Kafku z roku 1926. Všetko čo existuje u Kafku v častiach v korešpondencii a jeho príbehoch a prozaických útržkoch, jeho takzvaná problematika existencie človeka, dostáva v románe Zámok svoju dôraznú podobu. Hlavná postava románu zememerač K., ktorý zdanlivo blúdi a tápa v dedine a hľadá nedosiahnuteľný prístup na zámok, dovoľuje rôzne interpretácie, tak ako celý "orbis" Kafkovej prózy. Pojem odcudzenia, maximálne rozvedený v autorových prózach, nadobúda v Zámku obrovské rozmery. Zememerač K. je obklopený cudzou, nepriateľskou realitou, je v neviditeľnom zajatí neznámych síl a každé jeho úsilie je márne a stroskotáva na zakliatom kruhu moci. Predsa sa tento osamotený jednotlivec nevzdáva aj keď je zrejmé, že nedosiahne svoj cieľ nikdy. Autor s neobyčajným umeleckým dôrazom zobrazil postavenie človeka v modernom svete, a týmito obrazmi ho núti, aby si uvedomoval i sám seba.

First Published

1926

Member Reviews Write your own review

sofiia

Sofiia

I have a feeling that Kafka got so fed up living in a bereaucracy, that instead of writing a complaint, he decided to write a whole novel about it.

0 Responses posted in October
KlauDa

Klauda

Misfritz.com informiert Kafka las die Education Sentimental von Flaubert, und die Idee des Nie-ganz-ans-Ziel- Kommens erschien ihm kafkaesk. So wuchs die eher einfache Geschcihte des böhmischen Landvermessers in einem verschneiten Dorf ins Ungeheuerliche. Ein großes Ereignis in der Literaturgeschichte.

0 Responses posted in December
Log in to comment