Država

Inspirational by Platon

Blurb

Država je ime Platonove knjige u kojoj se raspravlja o organizaciji dobrog grada u Platonovo vrijeme Grčka država sastojala se od samostalnih gradova-država zvanim polisima.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment