Odiseja

Poetry by Homer

Blurb

Odiseja jedan je od dva grčka epa koji se pripisuju pjesniku Homeru. Opisuje pustolovine grčkog junaka Odiseja. Aleksandrijski su filolozi podijelili „Odiseju” u 24 pjevanja prema broju slova u grčkome alfabetu. Sastoji se od 12 110 heksametara.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment