Utopija

by Thomas More

Blurb

Godine 1516. Thomas More napisao je svoje najpoznatije i najkontroverznije djelo, Utopiju, punim naslovom De Optimo Reipublicae Statu deque Nova Insula Utopia. U njemu pripovjedač Rafael Hitlodej opisuje društveno i političko uređenje imaginarne otočne zemlje Utopije. Utopija se može čitati kao idealizirana opreka ali i kao jetka satira Europe Moreova doba.
Opisujući idealnu zemlju, More je pribjegao književnoj vrsti romana prvenstveno kako bi slobodnije raspravio kontroverzna društvena i politička pitanja. Zbog prirode Moreovog spisa uistinu je ponekad teško razlučiti njegove satirom prikrivene zamjerke postojećim uređenjima od njegove vlastite idealne vizije.
Budući da se čini slabo vjerojatnim da bi More, pobožni katolik, zamišljao pagansku, protokomunističku Utopiju kao konkretan model za političku reformu, neki su smatrali da je on svoju Utopiju utemeljio na načelima biblijskog komunalizma opisanog u Djelima apostolskim.
More je detaljno opisao organizaciju idealne države.
Državu čine ukupno 54 grada; izvan gradova nalaze se poljoprivredna gospodarstva. Broj je stanovnika ograničen.

First Published

1516

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment