Vremenu neprimjerena razmatranja

by Friedrich Nietzsche
We can tell you if you would like this book! Take the tour to see how it works!

Blurb

Vremenu neprimjerena razmatranja jest zbirni naziv za oglede koje je njemački filozof Friedrich Nietzsche izdavao između 1873. i 1876. godine. Ukupno je objavio četiri takva ogleda.
Prvi ogled, naslovljen David Strauss: Ispovjednik i pisac, objavljen je 1873. godine. Već sljedeću godinu Nietzsche izdaje dva Vremenu neprimjerena razmatranja, O koristi i štetnosti historije za život, u kojemu problematizira tada dominantne tendencije historijske edukacije u njemačkom obrazovnom sustavu te pretjeranog historizma u njemačkoj filozofiji, te Schopenhauer kao odgajatelj, djelo u kojemu opisuje svoj vlastiti odnos spram Schopenhauerove filozofije i gdje potonjeg opisuje kao najboljega primjera toga kakva bi ličnost trebala biti svaki pravi filozof. 1876. izdaje posljednje Vremenu neprimjereno razmatranje, Richard Wagner u Bayreuthu.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment