Iskanje izgubljenega časa

Novel, Autobiographical novel by Marcel Proust

Blurb

Iskanje izgubljenega časa je naslov romanesknega cikla Marcela Prousta. Izhajal je v letih od 1913 do 1927 v francoščini. Je najobsežnejše Proustovo delo.
Naslovi posameznih romanov so:
V Swannovem svetu
V senci cvetočih deklet
V svetu Guermantesovih
Sodoma in Gomora
Ujetnica
Albertina je izginila
Spet najdeni čas
Iskanje izgubljenega časa je pripoved o preobrazbi bolnega in introvertiranega otroka v umetnika. Je avtobiografija, ki nazorno prikaže življenje francoske visoke družbe na prelomu iz 19. v 20. stoletje, sicer ne z objektivnega, temveč s subjektivnega zornega kota. Pisatelj dogodke opisuje skozi lastno zavest, opisuje razočaranje nad ljubeznijo, prijateljstvom, življenjem v visoki družbi. Svoj čas pojmuje kot izgubljen čas, od tod tudi naslov cikla. Končno sporočilo tega dela je, da lahko le umetniško ustvarjanje reši človeka pred minljivostjo in da življenju neki smisel.

First Published

1913

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment