Zagovor pravic ženske

non-fiction by Berta Rahm, Mary Wollstonecraft, Mary Wollstonecraft Wollstonecraft

Blurb

Zagovor pravic ženske je knjiga, ki jo je Mary Wollstonecraft napisala leta 1792 in je eno prvih del, ki obravnava »žensko vprašanje.« Knjiga je vplivala na feministke v Veliki Britaniji in v ZDA, v glavnem so se od nje distancirale zaradi kontroverznega življenja avtorice. Nekatere od glavnih tem so izobrazba deklet, spremenjena vloga ženske v družbi, potreba po socialni enakosti med spoloma in pravica žensk do dela.
Knjigo je v slovenščino prevedel Borut Cajnko leta 1993.

First Published

1792

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment