Dwa traktaty o rządzie

Treatise by John Locke

Blurb

Dwa traktaty o rządzie - dzieło angielskiego filozofa Johna Locke'a z 1690 roku. Stanowią one fundamentalną w historii doktryn politycznych teorię klasycznego republikanizmu.
W oparciu o prawo natury ludzkiej, z którego jednostka czerpie święte i niezbywalne uprawnienia do własności i wolności, zostają sformułowane postulaty polityczne. Locke formułuje naczelne zasady, które mają określać relacje między ludem a władzą. Zasadami tymi są:
przynależność do struktury politycznej jest dobrowolna,
mandat do sprawowania władzy pochodzi z nadania ludu,
władza jest powołana w celu ochrony niezbywalnych wartości: wolności i własności,
władza jest ograniczona celem do realizacji którego została powołana,
cel ten warunkuje rozdział kompetencji w obrębie władzy,
zamach ze strony władzy na wolność i własność powoduje utratę pokładanego w niej zaufania i upoważnia lud do nieposłuszeństwa i zmiany jej.
Pewne kontrowersje budzi polskie tłumaczenie, które nie jest pozbawione błędów utrudniających prawidłowe zrozumienie tego dzieła.

First Published

1689

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment