Lata nauki Wilhelma Meistra

Novel, Bildungsroman by Johann Wolfgang von Goethe

Blurb

Lata nauki Wilhelma Meistra – powieść z gatunku bildungsroman autorstwa Johanna Wolfganga Goethego. Po raz pierwszy ukazała się w latach 1795/1796. Powieść składa się z ośmiu ksiąg i opiera się treściowo na nieopublikowanym za życia Goethego fragmencie teatralnym Posłannictwo teatralne Wilhelma Meistra.
Luźną adaptacją powieści jest film Fałszywy ruch w reżyserii Wima Wendersa.

First Published

1795

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment