Manifest partii komunistycznej

Political philosophy by Fryderyk Engels

Blurb

Manifest partii komunistycznej – deklaracja programowa Związku Komunistów, napisana przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa na przełomie lat 1847 i 1848 i ogłoszona w lutym 1848 w Londynie. Wyłożone zostały w niej zasady tzw. socjalizmu naukowego.
Manifest zaczyna się słowami Widmo krąży po Europie – widmo komunizmu, a kończy Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! Hasło to umieszczane było w pasku tytułowym czasopism – organów partii marksistowskich, np. w „Trybunie Ludu”, „Robotniku”.
Godnym zauważenia jest fakt, że zarówno struktura, jak i narracja dzieła przywołują o rok wcześniej spisane przez Engelsa „Zasady komunizmu”.

First Published

1848

Member Reviews Write your own review

tpvales

Tpvales

evil

0 Responses posted in February
Log in to comment