Piąta G?ra

by Paulo Coelho
We can tell you if you would like this book! Take the tour to see how it works!

Blurb

Piąta Góra − powieść Paula Coelho wydana w roku 1997. Pierwsze wydanie polskie w tłumaczeniu Grażyny Misiorowskiej i Barbary Stępień ukazało się w 1998.

First Published

1996

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment