Stary Testament. T. 3, Księga Izajasza, Księga Jeremiasza, Księga Barucha, Księga Lamentacji (treny), Księga Ezechiela, Księga Daniela, 12 Proroków Mniejszych

by ks. Michał Peter

Blurb

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment