El segon sexe

Sociology by Simone de Beauvoir

Blurb

El segon sexe és un llibre escrit el 1949 per Simone de Beauvoir, quan tenia 41 anys. Es tracta d'una de les obres més conegudes i més importants per al moviment feminista. De fet, és gràcies a aquesta obra que Simone de Beauvoir és tinguda com a «mare espiritual» de l'anomenada segona onada feminista. Això no vol dir, però, que El segon sexe no haja estat una obra polèmica des que va ser publicada.
L'obra tracta les diferents raons per les quals la dona ha estat bandejada de tots els dominis de la societat si exceptuem la casa. Simone de Beauvoir hi afirma que són els homes els qui governen la societat i que les dones estan temptades de dedicar-se exclusivament al seu matrimoni i als seus fills, limitant així la seua llibertat. Aquesta situació naix del fet que la dona no es troba capaç o que no desitja quedar-se soltera ja siga per raons econòmiques o socials. La societat, els pares, la religió, tot reafirma a les dones que són inferiors als mascles i que han de tenir un marit. El desenvolupament de les xiques en relació als xics i al món que les envolta els demostra —tant a elles com a la societat— que la dona no té les mateixes capacitats que l'home.

First Published

1949

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment