Ilíada

Novel, Poetry by Homer

Blurb

La Ilíada és un poema èpic grec atribuït a Homer compost en hexàmetres per a ser recitat oralment pels rapsodes. L'obra, dividida en 24 cants, narra una part de la Guerra de Troia, concretament 51 dies del setge a la ciutat de Troia per part de les tropes aquees comandades per Agamèmnon a la recerca d'Helena, la muller del seu germà Menelau raptada per Paris, fill de Príam, el rei de Troia.
Tant la Ilíada com l'Odissea foren considerades pels grecs de l'època clàssica, i per generacions posteriors, com les composicions més importants en la literatura de l'Antiga Grècia essent emprades com a fonaments de la pedagogia grega. Ambdues obres formen part d'una sèrie més àmplia de poemes èpics, de diferents autors i extensions, denominat Cicle èpic; no obstant de la resta de poemes tan sols s'han conservat diversos fragments.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment