Indagació sobre la naturalesa i les causes de la riquesa de les nacions

non-fiction by Adam Smith

Blurb

Indagació sobre la naturalesa i les causes de la riquesa de les nacions o, senzillament La riquesa de les nacions, és l'obra més cèlebre d'Adam Smith. Publicada el 1776, és el primer llibre modern d'economia. L'autor hi exposa la seva anàlisi sobre l'origen de la recent prosperitat de determinats països, com Anglaterra o els Països Baixos. Hi desenvolupa teories econòmiques sobre la divisió del treball, el mercat, la moneda, la naturalesa de la riquesa, el «preu de les mercaderies mesurat en treball», els salaris, els beneficis i l'acumulació de capital. Hi examina diferents sistemes d'economia política, en particular el mercantilisme i la fisiocràcia. Hi desenvolupa també la idea d'un ordre natural, el «sistema de llibertat natural», com a resultat de l'interès individual cap a l'interès general en la solució del joc de la lliure empresa, de la lliure competència i del lliure comerç.
La riquesa de les nacions és avui una de les obres més importants d'aquesta disciplina, per Amartya Sen, «el llibre més gran escrit mai sobre la vida econòmica». És el document fundador de l'economia clàssica, també anomenada Escola clàssica de l'economia, i, sense dubte, del liberalisme econòmic.

First Published

1776

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment