The Canterbury Tales

Anthology by Geoffrey Chaucer

Blurb

Els contes de Canterbury és una obra de l'escriptor anglès Geoffrey Chaucer, que presenta una estructura semblant al Decameró, de Boccaccio. Els contes van ser escrits durant el segle XIV.
Els contes de Canterbury és una de les obres més importants de la literatura anglesa, i potser la millor obra de l'edat mitjana a Anglaterra. Va ser l'última obra de Geoffrey Chaucer. La versió de l'obra que preval avui en dia procedeix de dos manuscrits anglesos diferents: l'Ellesmere i els manuscrits Hengwrt.
Els contes, escrits en anglès mitjà, estan continguts en una narrativa més i són contats per un grup de pelegrins que viatgen des de Southwark a Canterbury per visitar el temple de Sant Thomas Becket, a la catedral de Canterbury.
L'obra és d'interès, tant per als seus contemporanis com en l'actualitat, perquè va ser la primera obra literària escrita en anglès; abans de Chaucer, a Anglaterra només s'escrivia en francès o en llatí, de manera que només aquells de major nivell cultural podien entendre les obres literàries escrites.

First Published

1475

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment