Vindicació dels drets de la dona

non-fiction by Berta Rahm, Mary Wollstonecraft, Mary Wollstonecraft Wollstonecraft

Blurb

L'obra de Mary Wollstonecraft Vindicació dels drets de la dona, traducció del títol original A Vindication of the Right of Woman, és una de les primeres de la literatura i la filosofia feministes. En ella, Wollstonecraft respon als teòrics polítics i educacionals del segle XVIII, els quals recolzaven el fet que les dones no tinguessin accés a l'educació.
L'escriptora argumenta que les dones haurien de tenir una educació proporcional a la seva posició en la societat per procedir a redefinir aquesta posició. Wollstonecraft argumenta que les dones són essencials per a l'Estat, ja que eduquen la infància de la societat, i podrien ser "companyes" dels seus marits, en lloc de simples esposes. En lloc de veure les dones com a propietats amb les que es pot comerciar per al matrimoni, Wollstonecraft manté que són éssers humans que mereixen els mateixos drets fonamentals que els homes.

First Published

1792

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment