Puhta mõistuse kriitika

Philosophy by Immanuel Kant

Blurb

"Puhta mõistuse kriitika" on saksa filosoofi Immanuel Kanti tuntuim filosoofiline teos, tema tunnetusteoreetiline peateos.
Königsbergi filosoof kirjutas selle teose oma kolmest kriitikast esimesena. "Puhta mõistuse kriitikaga on seotud veel "Prolegomena igale tulevasele metafüüsikale, mis on võimeline esinema teadusena".
"Puhta mõistuse kriitika" ilmus esimeses trükis mais 1781, kui Kant oli 57-aastane. Teine, oluliselt muudetud ja laiendatud trükk ilmus 1787. 1790ndatel ilmusid uued trükid, milles pole võrreldes teise trükiga olulisi muudatusi.
Käesolevas artiklis on aluseks peamiselt teine trükk.

First Published

1781

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment