Đời nhẹ khôn kham

by Milan Kundera, Susanna Roth

Blurb

Đời nhẹ khôn kham là tiểu thuyết của nhà văn Milan Kundera viết năm 1982 và xuất bản lần đầu tiên năm 1984 tại Pháp. Bản tiếng Việt của Trịnh Y Thư xuất bản năm 2002 tại Hoa Kỳ.

First Published

1984

Member Reviews Write your own review

gustavo.santos.neto

Gustavo.santos.neto

O que mais me agradou neste livro foram as reflexões e perspectivas da vida

0 Responses posted in February
Sarah

Sarah

Meu segundo melhor romance.

0 Responses posted in January
Log in to comment