Chiến tranh và hòa bình

Novel, Historical novel by Hermann Röhl, Lev Nikolayevich Tolstoy

Blurb

Chiến tranh và hòa bình là một bộ tiểu thuyết sử thi của Lev Nikolayevich Tolstoy, được nhà xuất bản Russki Vestnik in lần đầu từ năm 1865 đến 1869. Đây là tác phẩm phản ánh một giai đoạn bi tráng của toàn xã hội Nga, từ giới quý tộc đến nông dân, trong thời đại Napoléon, và được coi là một trong hai kiệt tác chính của Tolstoy. Chiến tranh và hòa bình cũng đồng thời được đánh giá là một trong những tiểu thuyết vĩ đại nhất của văn học thế giới.

First Published

1869

Member Reviews Write your own review

asbestos.fan.2002

Asbestos.fan.2002

Going in, i felt it would be a slog, like most of the famous pre-20th century books that are now read more for an understanding of how modern literature got to where it is, ala Frankenstein as one example. War and Peace is not like that. Like effectively all of Tolstoy's works, it feels incredibly modern and well paced, with believable and likeable characters. very good yes yes

0 Responses posted in January
Log in to comment