Harry Potter và Bảo bối Tử thần

Novel, Young-adult fiction by J. K. Rowling

Blurb

Harry Potter và Bảo bối Tử thần là cuốn sách thứ bảy và cũng là cuối cùng của bộ tiểu thuyết giả tưởng Harry Potter của nhà văn Anh J.K. Rowling.
Nguyên bản tiếng Anh được phát hành đồng thời tại Anh, Hoa Kỳ, Canada và một số nước khác vào ngày 21 tháng 7 năm 2007. Bản dịch tiếng Việt vẫn do nhà văn Lý Lan đảm nhiệm, xuất bản ngày 27 tháng 10 cùng năm.

First Published

2007

Member Reviews Write your own review

dr.chadsir.stoon

Dr.chadsir.stoon

A TRULY MAGICAL BOOK

0 Responses posted in December
kerstink

Kerstink

Kaum was spannderes gelesen ein wirklich sehr gelungender Abschluss

0 Responses posted in December
Log in to comment