Kafka bên bờ biển

Novel by Murakami Haruki

Blurb

Kafka bên bờ biển là tiểu thuyết của nhà văn người Nhật Bản Haruki Murakami. Sự xuất sắc của tác phẩm này đã giúp ông được trao giải thưởng văn học Franz Kafka năm 2006. Bản dịch tiếng Việt của Dương Tường được hoàn tất và đưa ra công chúng trong năm 2007.

First Published

2002

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment