Kitchen

fiction by Yoshimoto Banana

Blurb

Kitchen là tiểu thuyết tình cảm của nữ sĩ Nhật Bản Yoshimoto Banana, xuất bản lần đầu tiên bằng tiếng Nhật năm 1988. Bản dịch tiếng Anh được thực hiện bởi dịch giả Megan Backus vào năm 1993 và bản dịch Việt văn của Lương Việt Dzũng được Nhà xuất bản Hội nhà văn Việt Nam xuất bản năm 2006.
Kitchen được chia làm hai chuyện nhỏ khác nhau. Chủ đề chính là tình yêu, tình người và cả tâm trạng cô độc trong cuộc sống. Phần đầu là Kitchen I, Trăng tròn - Kitchen II. Phần 2 là Bóng Trăng.

First Published

1988

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment