Những linh hồn chết

fiction by Nikolai Vasilyevich Gogol

Blurb

Những linh hồn chết là một tác phẩm lớn nhất của nhà văn Nga Nikolai Gogol. Tác giả đã mất nhiều năm sáng tác công trình này, nhưng đến lúc chết vẫn chưa hoàn thành được. Tập đầu trong số 3 tập dự kiến của tác phẩm đã được xuất bản vào năm 1842 thuật lại những chuyến phiêu lưu phi lý của Chichikov. Trong tập này, tất cả đời sống xã hội của nước Nga đã xuất hiện ở trong đó. Khi được xuất bản lần đầu ở Nga nó đã gây nên một sự chấn động đến đời sống xã hội Nga do nó động chạm đến tầng lớp địa chủ và chế độ thống trị Nga hoàng khi đó và gây cho tác giả những áp lực lớn. Tập tiếp theo, ông đã viết đi viết lại nhiều lần nhưng khi gần mất, ông lại đốt đi các bản thảo của mình. Hiện nay chỉ còn lại một số chương nên nửa sau của tác phẩm chỉ là những đoạn rời.
Những độc giả Anh ngữ lúc đầu chỉ được biết tác phẩm này như là một tài liệu mang tính xã hội của một nước Nga đầu thế kỷ 19.

First Published

1842

Member Reviews Write your own review

KlauDa

Klauda

Der Roman wurde auf zwei Teile angelegt. Als der erste erschien, sprach Puschkin vom wichtigsten Roman eines russsichen Autors. Beim Lesen habe er gleichzeitig geweint und gelacht. Gogol geriet am Ende seines jungen Lebens in Rom in eine religiöse Krise. Er warf den gerade fertiggestellten zweiten Teil in Feuer und bereute es fast sogleich. Wenig später starb er.

0 Responses posted in December
Log in to comment