Ενάντια στη μέρα

Novel by Τόμας Πίντσον

Blurb

ΔIATPEXONTAΣ THN ΠEPIOΔO ANAMEΣA ΣTHN ΠAΓKOΣMIA EKΘEΣH TOY 1893 ΣTO ΣIKAΓO KAI ΣTA XPONIA ΠOY AKOΛOYΘOYN TON A? ΠAΓKOΣMIO ΠOΛEMO, TO BIBΛIO TAΞIΔEYEI AΠO TIΣ EPΓATIKEΣ TAPAXEΣ ΣTO KOΛOPANTO ΩΣ TH NEA YOPKH TΩN APXΩN TOY 20OY AIΩNA, TO ΛONΔINO KAI TO ΓKETINΓKEN, TH BENETIA KAI TH BIENNH, TA BAΛKANIA, THN KENTPIKH AΣIA, TH ΣIBHPIA THN EΠOXH THΣ MYΣTHPIΩΔOYΣ EKPHΞHΣ ΣTHN TOYNΓKOYΣKA, TO MEΞIKO KATA TH ΔIAPKEIA THΣ EΠANAΣTAΣHΣ, TO METAΠOΛEMIKO ΠAPIΣI, TO XOΛIΓOYNT TOY BΩBOY KINHMATOΓPAΦOY, KAI ENA-ΔYO MEPH ΠOY ΔEN YΠAPXOYN KAN ΣTO XAPTH. ANAPXIKOI, AEPOΠΛOOI, TZOΓAΔOPOI, MEΓIΣTANEΣ TOY ΠΛOYTOY, NAPKOMANEIΣ, AΘΩOI KAI ΔIEΦΘAPMENOI, MAΘHMATIKOI, TPEΛOI EΠIΣTHMONEΣ, ΣAMANOI, ΠNEYMATIΣTEΣ KAI TAXYΔAKTYΛOYPΓOI, KATAΣKOΠOI, NTETEKTIB, AΠATEΩNIΣΣEΣ KAI MIΣΘOΦOPOI, ΠPOΣΠAΘOYN NA ZHΣOYN TH ZΩH TOYΣ, AΛΛEΣ ΦOPEΣ ME EΠITYXIA KAI AΛΛEΣ OXI. ΣTO METAΞY, O TOMAΣ ΠINTΣON ENEPΓEI OΠΩΣ ΣYNHΘΩΣ.

First Published

2006

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment