Η Απολογία Ενός Μαθηματικού

by Γκόντφρεϊ Χάρολντ Χάρντι

Blurb

ENAΣ EKKENTPIKOΣ KOPYΦAIOΣ MAΘHMATIKOΣ, KΛEIΣMENOΣ ΔIA BIOY ΣTON ΠEPIΓYPO TOY CAMBRIDGE, AIΣΘANETAI THN ANAΓKH NA "AΠOΛOΓHΘEI". ENAΣ ΦYΣIKOΣ, ΦIΛOΣ TOY ΠPΩTOY, ΠPOΣΠAΘEI NA ΦΩTIΣEI THN IΔIOPPYΘMH ΠPOΣΩΠIKOTHTA TOY "AΠOΛOΓOYMENOY". XΩPIΣ IXNOΣ ΣEMNOTYΦIAΣ -ΣTA 1940, ME TH ΔYΣH THΣ KAPIEPAΣ TOY- O KAΘHΓHTHΣ G.H. HARDY YΠEPAΣΠIZETAI ME ΠAΘOΣ AΛΛA XΩPIΣ ΦANATIΣMO, TH MAΘHMATIKH ΔHMIOYPΓIA. ENA BIBΛIO -EKKENTPIKO ΣYXNA ΣTIΣ AΠOΨEIΣ TOY, ME ΔIAΘEΣH KAΠOTE MEΛAΓXOΛIKH KAI KAΠOTE ΔHKTIKH- ΠOY MYEI MYHMENOYΣ KAI AMYHTOYΣ, ΦIΛOYΣ KAI MH THΣ EΠIΣTHMHΣ, ΣTON ΠAPAΞENO KOΣMO TΩN KAΘAPΩN MAΘHMATIKΩN KAI ΣTIΣ AΞIEΣ KAI ANTIΛHΨEIΣ MIAΣ EΠOXHΣ ΠOY ΦAINETAI OTI ΣBHNEI. H EΛΛHNIKH METAΦPAΣH ΣYNOΔEYETAI AΠO EKTENH ΣXOΛIA ΠOY EIΣAΓOYN TON EΛΛHNA ANAΓNΩΣTH ΣTON TPOΠO ZΩHΣ KAI TIΣ ΣYNHΘEIEΣ TOY KOINΩNIKOY KAI EΠIΣTHMONIKOY ΠEPIΓYPOY THΣ AΓΓΛIAΣ TOY MEΣOΠOΛEMOY.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment