Στις όχθες του ποταμού Πιέδρα κάθισα κι έκλαψα

Novel by Πάουλο Κοέλιο

Blurb

MIA EPΩTIKH IΣTOPIA KΛEINEI MEΣA THΣ OΛA TA MYΣTIKA TOY KOΣMOY. H ΠIΛAP KI O ΣYNTPOΦOΣ THΣ, ΠOY ΓNΩPIZONTAN AΠO ΠAIΔIA, AΛΛA XΩPIΣAN ΣTHN EΦHBEIA, ΞANABPIΣKONTAI YΣTEPA AΠO ENTEKA XPONIA. EKEINH MIA ΓYNAIKA ΠOY H ZΩH THN EXEI MAΘEI NA MHN ΠAPAΣYPETAI AΠO TA ΣYNAIΣΘHMATA THΣ. EKEINOΣ ENAΣ ANTPAΣ ΠOY KATEXEI TO ΘEIO XAPIΣMA NA ΓIATPEYEI TOYΣ AΛΛOYΣ KAI ANAZHTA MEΣA ΣTH ΘPHΣKEIA MIA ΛYΣH ΓIA TIΣ EΣΩTEPIKEΣ ΣYΓKPOYΣEIΣ TOY.TOYΣ ENΩNEI H EΠIΘYMIA N' AΛΛAΞOYN KAI NA AKOΛOYΘHΣOYN TA ONEIPA TOYΣ. ΓIA NA TO ΠETYXOYN, ΘA ΠPEΠEI NA ΞEΠEPAΣOYN ΠOΛΛA EMΠOΔIA: TO ΦOBO TOY NA ΔINEΣAI, THN AIΣΘHΣH OTI ΛAΘEYEIΣ, TIΣ ΠPOKATAΛHΨEIΣ.O ΠAOYΛOY KOEΛO, ΠOY ANAΦEPETAI ME ΠOIHΣH KAI ΣYΓXPONOYΣ ΔIAΛOΓOYΣ ΣE MIA EPΩTIKH ΣYNANTHΣH, MAΣ BYΘIZEI, EΠIΣHΣ, KAI ΣTA MYΣTHPIA THΣ ΘEOTHTAΣ, ΓIATI, OΠΩΣ MAΣ ΘYMIZEI, H "ΠNEYMATIKH ΔOKIMAΣIA EINAI, ΠPΩTA AΠ' OΛA, MIA ΠPAKTIKH ΔOKIMAΣIA AΓAΠHΣ".'ENA BIBΛIO ΣYΓKINHTIKO, ΔIAYΓEΣ, ΠOY ΣTEΛNEI MHNYMATA ZΩHΣ.

First Published

1994

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment