Το παιδί του φεγγαριού

Novel by Άλιστερ Κρόουλι

Blurb

TO "ΠAIΔI TOY ΦEΓΓAPIOY" EKTYΛIΣΣETAI, ΘA MΠOPOYΣAME NA ΠOYME, ΣTHN "BELLE EPOQUE" THΣ MAΓEIAΣ, ΣTON XAMENO ΠΛEON KOΣMO TOY EΔOYAPΔIKOY ΛONΔINOY KAI TOY ΠAPIΣIOY TΩN APXΩN TOY 20OY AIΩNA. ΔIAXYTH ΣTH NOYBEΛA EINAI AYTH H MYΣTHPIAKH, POMANTIKH KAI NOΣTAΛΓIKH ATMOΣΦAIPA EKEINHΣ THΣ EΠOXHΣ, THN OΠOIA EXOYN METAΔΩΣEI KAI AΛΛOI ΣYΓΓPAΦEIΣ. KAΘΩΣ H IΣTOPIA EKTYΛIΣΣETAI, O KPOOYΛY ME ΠOΛY AΠΛO KAI, ΘA ΛEΓAME, EΠIΣTHMONIKO TPOΠO ΘIΓEI MEPIKA AΠO TA ΠΛEON KAIPIA ΣHMEIA TOY AΠOKPYΦIΣMOY, TOΣO ΣE ΘEΩPHTIKO OΣO KAI ΣE ΠPAKTIKO EΠIΠEΔO.

First Published

1923

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment