Монтаук

by Макс Фриш

Blurb

"Монтаук" е повест от швейцарския писател Макс Фриш, публикувана през 1975 г.
При появата си по книжарниците повестта "Монтаук" разединява критиците и почитателите на Макс Фриш. Едни смятат, че тази интимна изповед, примесена с проникновени разсъждения за писателския труд и същината на творчеството, представлява ново завоевание на Фриш в стремежа му към максимално вдълбочаване в духовната проблематика на съвременния живот. Други обаче бързат да видят в неголямата по обем книга отстъпление именно от високите художествени задачи, които са били поставени за разрешаване в станалите вече класически романи "Щилер", "Хомо Фабер" и "Ще се нарека Гантенбайн". Тези отрицателно настроени критици обвиняват Фриш в прекалено лично, едва ли не нарцистично себеоглеждане, при което житейската истина не е претворена в художествен модел.
Но сам Макс Фриш е нямал за цел да удовлетвори подобни максималистични изисквания. Той не скрива, че "Монтаук" е автобиографична творба, в която нито персонажите, нито събитията са измислени. Писателят желае просто да разкаже живота си: живот на мъж, който пише под принудата на литературните закони. "Това е една откровена книга, читателю...

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment