Семейство Уотсън

Novel by Джейн Остин

Blurb

Семейство Уотсън е незавършен ръкопис на Джейн Остин. Започнат ок. 1803 или 1804 г. и вероятно изоставен малко след смъртта на бащата на писателката през м. януари 1805. Съдържа пет глави и е дълъг малко под 18000 думи.

First Published

1871

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment