Смъртта на Вергилий

Novel, Historical novel by Херман Брох

Blurb

"Смъртта на Вергилий" е роман от австрийския писател от еврейски произход Херман Брох, публикуван през 1945 г.
Житейската и литературната съдба на австрийския писател Херман Брох е тясно свързана с възхода на фашизма в Европа и разрушаването на моралните и културни ценности върху Стария континент. Тази тема, набелязана още в творбите на Франц Кафка, получава при Брох гигантски измерения, превръща се в основа на своеобразен "миров епос". Още в първите страници на първото си крупно произведение, трилогията "Сомнамбулите", създадена в началото на тридесетте години, Брох се докосва до един централен за цялото му литературно дело въпрос: "Нима този деформиран живот е все още действителен? Нима тази хипертрофирана действителност крие в себе си още живот? Нелогичното е недействително."
Така според Брох човешкият живот добива "действителност", само когато субективно се схваща като понятен - едва тогава той може да бъде приет като смислен и ценен и да бъде изживян. Но наред със субективната ценностна действителност на отделния човек съществуват безброй други, "чужди" действителности, които поради своята непонятност постоянно застрашават самосъзнанието на индивида.

First Published

1945

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment