Упражнения по стил

fiction by Реймон Кьоно

Blurb

„Упражнения по стил“ е книга от френския писател Реймон Кьоно. Една и съща история е разказана по 99 начина. Книгата е написана през 1947 г. Преведена е на български от Елена Томалевска и Васил Сотиров. Преводът на италиански е дело на Умберто Еко.

First Published

1947

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment