Хомо Фабер

Novel by Макс Фриш

Blurb

"Хомо Фабер" е роман от швейцарския писател Макс Фриш, публикуван през 1957 г.
Всяко време има своите митове... Новото време роди мита за "модерния човек". Още Сьорен Киркегор използва този образ, за да охарактеризира един зародил се и все по-бързо развиващ се ЧОВЕШКИ ТИП. А философите на XX век, преди всичко екзистенциалистите, внесоха нови, застрашителни черти в това явление, обявиха го едва ли не за универсален феномен, за господстващ белег на съвременния свят.

First Published

1957

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment