Бунтівна людина

Sociology by Альбер Камю

Blurb

Бунтівна людина — есе Альбера Камю, написане у 1951 році, в якому аналізують метафізичний та історичний розвиток повстань та революцій в різних суспільствах, головно у Західній Європі.
Камю досліджуючи концепції різних письменників та творців — Епікура, Лукреція, маркіза де Сада, Гегеля, Достоєвського, Ніцше, Андре Бретона, намагається вивести портрет бунтівника в історичному та художньому аспектах.
Камю почав роботу над есе в лютому 1950 року, та завершив основний текст книги у Березні 1951. Окремі глави — про Ніцше і Лотреамона були надруковані ще до виходу книги у журналах. Перша публікація книги відбулася у тому ж 1951-му році у видавництві «Галлімар». Українською мовою твір був надрукований видавництвом Фоліо у Харкові у 1997 році в серії «Вибрані твори у трьох томах.» Есе увійшло до 3-го тому.

First Published

1951

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment