Агнес Греј

by Ана Бронте

Blurb

Агнес Греј је први роман енглеске књижевнице Ане Бронте објављен 1847. Роман прати Агнесу Греј, младу гувернанту, која ради у богатој породици скоројевића чувајући њихову децу. Проучаваоци и њена сестра Шарлота сматрају да је роман великим делом заснован на Анином петогодишњем искуству веспитачице, на шта указује и његов првобитни назив Догађаји у животу једне јединке. Попут романа њене сестре Шарлоте Џејн Ејр, Агнес Греј указује на оновремени несигурни положај гувернанти, и како се то одражавало на живот младе жене.
Избор главне јунакиње омогућио је Ани да прикаже проблеме опресије и злоупотребе жена, изолоцију, идеју емпатије, као и идеју праведног третирања животиња. У роману су присутна подражавања неких од стилистичких поступака романа образовања, као што су идеје личног развоја и сазревања. Међутим, развој лика није доследно присутан у наративу.
Ирски романописац Џорџ Мур је хвалио Агнесу Греју као најсавршенији прозни наратив у енглеској књижевности, изједначавајући Анину прозу са романима Џејн Остин. Упркос Муровом хвалоспеву историја књижевности Агнесу Греј сматра слабијим у односу на Анин други роман Станарку напуштеног замка.

First Published

1847

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment