Матерњи језик

Humour by Бил Брајсон

Blurb

Матерњи језик је књига чији је аутор амерички писац Бил Брајсон. Дело представља историјски осврт на енглески језик, његово порекло, развој, реформу и граматику. Приказан је и поглед на његов глобални утицај и распрострањеност, као и најчешће коришћене псовке. У Уједињеном Краљевству књига је издата под називом Mother Tongue: The English Language.

First Published

1990

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment