Похвала лудости

by Еразмо Ротердамски

Blurb

Похвала лудости је једно од најзначајнијих дела ренесанске чији је аутор Еразмо Ротердамски. Написана је у шеснаестом веку, 1509. године. Прво светло дана Похвала лудости је видела 1511 и то у Паризу, где је одмах подвргнута нападима. То се дешава у славно време Коперника, Холбајна, Леонарда, Микеланђела, Дирера, Макијавелија, Мора и Лутера.
У Еразмовој личности се преламају два велика догађаја светскоисторијских размера – Откриће Америке и реформација. Првоме Еразмо дугује интелектуално самопоуздање, а другоме је, иако је то порицао, припремио тло.

First Published

1511

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment