הטירה

Dystopia by פרנץ קפקא

Blurb

הטירה הוא רומן בלתי גמור מאת פרנץ קפקא, אשר התחיל בכתיבתו בשנת 1922 וראה אור לאחר מותו בשנת 1926.
הרומן מציג את הקיום המבולבל של האדם בחברה המודרנית.
הספר מראה את חוסר האונים של ק', מודד קרקעות, אשר זומן לכפר על ידי השלטון המקומי היושב בטירה. ק' מנסה להבין את מעמדו בכפר ואת מהות עבודתו. במהלך העלילה הוא פוגש דמויות רבות, אשר אף לא אחת מהן מבינה את ק', והוא לא מבין אותן ואת מהותן. ק' חווה את איימי הביורוקרטיה המודרנית, ובעודו מנסה להבהיר את מעמדו בכפר אליו זומן על ידי הרשויות הבלתי נגישות הוא עובר חוויות אשר מביאות אותו לשפל המדרגה.

First Published

1926

Member Reviews Write your own review

KlauDa

Klauda

Misfritz.com informiert Kafka las die Education Sentimental von Flaubert, und die Idee des Nie-ganz-ans-Ziel- Kommens erschien ihm kafkaesk. So wuchs die eher einfache Geschcihte des böhmischen Landvermessers in einem verschneiten Dorf ins Ungeheuerliche. Ein großes Ereignis in der Literaturgeschichte.

0 Responses posted in December
Log in to comment