וידויים

non-fiction by St. Augustine

Blurb

וידויים הוא שמה של סדרת חיבורים מאת התאולוג הנוצרי אוגוסטינוס.
אוגוסטינוס כתב את הווידויים בשנת 397, ובהם הוא מפרט את חטאיו ותשובתו, וחושף את הגזמותיו בהתנהגותו כנער ואישיותו כהוגה מתחילה להתהוות. הנושא העיקרי של וידויים הוא ספקולציה תאולוגית טהורה. וידויים מתחלק לשלושה-עשר חיבורים, כאשר בתשעת הספרים הראשונים אוגוסטינוס מכין את הקוראים נפשית לקבלת סמכותו לדבר לא רק בשם התבונה אלא גם בשם האל.
בחיבורו זה אוגוסטינוס מגנה את אלה הקשורים בקשרי אהבה עם יצורים בני תמותה:
"אם תחפשו את חיי האושר בממלכת המוות לא תמצאו אותם כלל. כי איך תוכלו למצוא חיים מאושרים במקום חסר חיים?"
בספר הרביעי הוא מספר כי בהיותו צעיר ולפני שהפך לנוצרי, סבל משברון לב עקב קשריו עם ידידו שמת לפתע פתאום. ייסורים אלה היו חסרי חוכמה בהיותם תוצאה של קשרי ידידות עם בן תמותה:
"כיצד היה בכוחה של תוגה זו לחדור לנפשי כה בקלות, אם לא בגלל שגרמתי לה להיות במצב של חוסר יציבות, כאשר אהבתי בן תמותה כאילו לא ימות לעולם?"
לדעתו צריך לדעת לדחות את הקשרים עם אנשים כאשר הם הופכים לבלעדיים, כי בעולם הזה הכול הוא בן חלוף, הכול נתון להתמוטטות ולכיליון, ובאשר ליצורים בני תמותה יש צורך:
"שנפשי לא תהיה קשורה כלל בקשרי אהבה שיחזיקו אותה בשבי כאשר היא מניחה לעצמה לשקוע בתענוגות החושים.

First Published

398

Member Reviews Write your own review

box304

Box304

The greatest Christian philosopher I've ever read. He starts to get a little repetitive in the later half of the book, but still head and shoulders above others in his field. A truly great work.

0 Responses posted in September
Log in to comment